Skip to main content

Overfladisk anatomi i ryggen og kjernefeltet

SCIEPRO / Science Photo Library / Getty Images

I anatomi er overfladisk en retningsbetegnelse som indikerer at en struktur ligger mer eksternt enn en annen, eller nærmere kroppens overflate.

Det motsatte av overfladisk er dyp. For eksempel er ryggraden dyp i kroppen, mens huden er overfladisk. Begrepet overfladisk er en relativ en. Dette betyr at det ikke er begrenset til strukturer på selve utsiden av kroppen, for eksempel hud eller øyne.

I stedet handler det om hva som ligger der i forhold til andre strukturer.

Og bruken av dette begrepet er heller ikke begrenset til en type kroppsstruktur. Det kan også referere til muskler, bein, organer og mer.

La oss gå gjennom noen få eksempler på hvordan dette begrepet brukes når det gjelder ryggsmerter.

Overfladiske tilbake muskler

Anatomi-geeks beskriver og forstår tilbake muskler i lag. Det mest overfladiske laget er en gruppe på 4 kollektivt kalt overfladisk lag av ekstrinsiske ryggmuskler. (Det er også et mellomlag som noen kaller det dype laget til ekstrinsikken, men vi kommer ikke inn på det her.)

De 4 overfladiske mest tilbakemuskulære muskler er: Trapezius, latissimus dorsi, rhomboids (major og minor) og levator scapula. Merk den markerte trekantformen på modellen i bildet. Det er trapezius muskelen, den mest overfladiske av alle tilbake muskler. (FYI, latissiumus dorsi, som er den 2. mest overfladiske ryggmuskelen, er ikke fremhevet i dette bildet, men ligger ned fra trapezius.)

Skjønnheten i en overfladisk ryggmuskulatur er at den er der under overflaten under huden din. Du kan nå ut og berøre den, så lenge du er ganske nøyaktig om den. Og fordi hver av extrinsikkene er ganske store, er det enkelt å finne en av dem ved å berøre den gjennom huden.

Selvfølgelig må muskler og andre strukturer - ryggraden relatert og ellers - ikke stoppe ved overflatisk lag. Flere flere lag med ryggmuskulatur lever under den ekstrinsiske gruppen. Vi kan si at en av de extrinsiske ryggmusklene er (eller gruppen som helhet er) "overfladisk til" og så kan du navngi strukturen. For eksempel er trapezius muskelen overfladisk mot ryggsøylen. Eller latissiumus dorsi er overfladisk til nyrene, etc.

Overfladiske kjerne muskler

Når du snakker om dine kjerne muskler - de alle viktige, bakbeskyttende abs - den samme ideen kan brukes. Den mest overfladiske ab-muskelen gjennom det meste av lengden er rectus abdominus. Dette er den vakre 6-pakken du kan se på kroppsbyggere og treningsbuffere som gjør det til sin virksomhet å skape og definere muskulaturen deres.

Men 5 andre ab muskler ligger dypt til rektus abdominus. De er to eksterne obliques, to interne obliques, og en transversal abdominus. Så vi kan si at rectus abdominus er overfladisk mot de ytre snittene, og de ytre snittene er overfladiske til de indre obliques, etc.

Overfladisk som medisinsk

Et siste hensyn til vår anatomiske betegnelse. Hvordan kan en ryggkirurg bruke dette i løpet av dagen?

Her er et eksempel:

En vanlig komplikasjon etter ryggraden er kirurgisk infeksjon eller SSI. Jad Chahoud, forfatter av 2014-studien "Surgical Site Infeksjoner Etter Spine Surgery: Eliminere Kontroverser i Diagnosen" (publisert i Front Line Medicine ) kaller SSI en "fryktet komplikasjon med betydelig sykelighet og økonomisk byrde." Han fortsetter å forklare at SSI kan være overfladisk eller dyp. Legene kan fortelle at SSI er overfladisk når de kan se drenering på sårområdet, forklarer han.

Hvis du er interessert (for eksempel hvis du har planlagt en ryggkirurgi), sier Chahoud at de fleste SSI er forårsaket av Staph.

Han gir også innsikt i risikofaktorer for SSI. Hvis du røyker, har diabetes, ta steroider eller trenger transfusjon, er risikoen din høyere. En gang i operasjonen er det andre typer risikofaktorer. De inkluderer graden av invasivitet av prosedyren som blir gjort på deg, typen fusjon (hvis du har en fusjon) og, om noe blir implantert.

Disse risikofaktorene gjelder både for overfladiske og dype SSIer. Overflate SSI er generelt behandlet med en kombinasjon av sårpleie (overfladisk) og antibiotika.